قالب وردپرس

آموزش اس کیو ال لایت (SQLite)

آموزش اس کیو ال لایت ( SQLite)

اس‌کیو ال لایت (SQLite) یک دیتابیس کم حجم (در حدود ۳۵۰ کیلوبایت) که به زبان سی در قالب یک کتابخانه نوشته شده است و یک دیتابیس رابطه‌ای محسوب می شود.

در این مطلب قصد داریم تا سینتکس های (SQLit-Syntax) را به صورت لیست شده در اختیار شما قرار دهیم .

حساسیت به حروف

SQLite به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد. اما در بعضی از دستورات حساسیت به حروف وجود دارد مانند GLOB و glob معانی مختلفی در آن دارد.

نظرات ( comments )

نظرات ( comments ) یادداشت هایی هستند که برای توضیح کدها و برای افزایش خوانایی کدها استفاده می شوند.

برای نوشتن نظرات به دو صورت زیر عمل می کنیم :

  • قراردادن دو خط فاصله “- -” در اول جمله و اتمام یادداشت در همان خط .
  • — This is a single line comment
  • قراردادن “/*” در ابتدا و نوشتن “*/” در انتهای آن ( یادداشت ها می توانند در چند خط باشند. )

دستورات SQLite

کلیه دستورات SQLite با کلمات کلیدی SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP و…, شروع و با سمیکالن ( ; ) به پایان می رسند.

SQLite ANALYZE Statement:

SQLite AND/OR Clause:

SQLite ALTER TABLE Statement:

SQLite ALTER TABLE Statement (Rename):(تغییر نام جدول)

SQLite ATTACH DATABASE Statement:

SQLite BEGIN TRANSACTION Statement:

SQLite BETWEEN Clause:

SQLite COMMIT Statement:

SQLite CREATE INDEX Statement :

SQLite CREATE UNIQUE INDEX Statement :

SQLite CREATE TABLE Statement:(ساخت جدول)

SQLite CREATE TRIGGER Statement :

SQLite CREATE VIEW Statement :

SQLite CREATE VIRTUAL TABLE Statement:

SQLite COMMIT TRANSACTION Statement:

SQLite COUNT Clause:(شمارش عبارت ها)

SQLite DELETE Statement:(پاک کردن ردیف ها )

SQLite DETACH DATABASE Statement:

SQLite DISTINCT Clause:

SQLite DROP INDEX Statement :

SQLite DROP TABLE Statement:(حذف جدول )

SQLite DROP VIEW Statement :

SQLite DROP TRIGGER Statement :

SQLite EXISTS Clause:

SQLite EXPLAIN Statement :

SQLite GLOB Clause:

SQLite GROUP BY Clause:

SQLite HAVING Clause:

SQLite INSERT INTO Statement:(وارد کرن اطلاعات)

SQLite IN Clause:

SQLite Like Clause:

SQLite NOT IN Clause:

SQLite ORDER BY Clause:

(مرتب کردن بر اساس)

SQLite PRAGMA Statement:

SQLite RELEASE SAVEPOINT Statement:

SQLite REINDEX Statement:

SQLite ROLLBACK Statement:

SQLite SAVEPOINT Statement:

SQLite SELECT Statement:( انتخاب اطلاعات از جدول)

SQLite UPDATE Statement:( بروزرسانی اطلاعات)

SQLite VACUUM Statement:

SQLite WHERE Clause:

 

منبع : www.tutorialspoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب وردپرس